Bağlantilar

ICC
Uluslararası Ticaret Odası’nın Uluslararası Tahkim Mahkemeleri

ICSID
Yatırım Anlaşmazlıklarının Uzlaşması Için Uluslararası Merkez

HKIAC
Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi

SIAC
Singapore Uluslararası Tahkim Merkezi

CIETAC
Çin Uluslararası Ticaret ve Tahkim Komisyonu

SCC
Stokholm Ticaret Odası Tahkim Kurulu

LCIA
Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi

DIAC
Dubai Uluslararası Tahkim Merkezi

AAA
Amerikan Tahkim Birliği

UNCITRAL
Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu

WIPO
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi)

WTO
Dünya Ticaret Örgütü

PCA
Kalıcı Tahkim Mahkemesi

CAP
Paris Tahkim Odası

DIS
Alman Tahkim Odası

MAC
Milano Ticaret Odasına bağlı Ulusal ve Uluslararası Tahkim Odası

NAI
Hollanda Tahkim Enstitüsü

CRCICA
Uluslararası Ticari Tahkim Kahire Bölgesi Merkezi

CCIG
Cenevre Endüstri ve Ticaret Odası

ZHK
Zürih Ticaret Odası Tahkim Merkezi

CIARB
Birleşik Hakemler Kurulu

LMAA
Londra Denizcilik Arabulucular Birliği

BIICL
Ingiliz Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü