Uluslararası Kamu Hukuku

Her geçen gün uluslararası kamu hukuku, uluslararası ticari işlemlerle daha fazla ilişkili hale geliyor. Ülkeler ticari ve yatırım işlemlerinde şimdiye kadar olduğundan çok daha aktif rol alıyor. İki ve daha fazla taraflı anlaşmalar, yabancı yatırımcılar ve ülkeler arasında oluşan anlaşmazlıkların tahkime edilmesine olanak sağlıyor.

SR Shackleton LLP, uluslarası kamu hukuku ile ilgili konularda, özellikle ülkeler, kişiler ve şirketler arasındaki ilişkilerdeki yasal hak ve yükümlülüklerden doğan anlaşmazlıkların çözümüne yönelik uzman görüşleri sunar. Biz uluslararası sözleşmeler, ikili ve çok taraflı anlaşmalar, teamül hukuku, uygar uluslar tarafından tanınan hukukun genel ilkeleri, devletlerin uygulamaları ve yargı kararları ve doktrinler konusunda danışmanlık yaparız.

SR Shackleton LLP, ticari ve uluslarasi hukukun getirdiği zorunluluklar da dahil olmak üzere, kamu hukunun kapsadiği her alandaki uyuşmazlıklarda ve çekişmesiz hususlarda, danişmanlik hizmeti verir. Uluslararasi kamu hukukunun, proje finansmanı, altyapı projeleri, kamusal imtiyazlar, enerji projeleri ve ticari anlaşmazlıklar gibi ticari işlemler üzerine olan etkisi ile ilgili düzenli olarak ülkelere, kamu kuruluşlarına, yerel yönetimlere, özel kuruluşlara ve çok uluslu firmalara danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda sık sık yerel avukatlar ve hukuk firmaları tarafından tavsiye vermemiz ve yardımda bulunmamız için görevlendirilmekteyiz.

Uzmanlık

Paris I (Panthéon-Sorbonne) Üniversitesinden Uluslararasi Kamu Hukuku alanında master (DEA) derecesine sahip olan Stewart Shackleton’ın, uluslararası kamu hukukunun uygulanmasıyla ilgili 20 yılı aşkın deneyimi vardır. Kamu ve özel sektörü, uluslararası iddiaları, kamunun sorumluluklarını, kamu ile hükümetlerarası organizasyonların ilişkilerini, uluslararası sınırları, yabanci yatırımları, ticaret düzenlemeleri ve kamu sözleşmelerinden kaynaklanan anlaşmazlıklar ve tahkimlerde kamu özel kurulusları temsil etmiş ve onlara danışmanlık yapmıßtır. Kamunun, kamu kuruslarının, uluslararası kamu hukuku organizasyonlarının, diplomatların ve elçiliklerin hem yanında hem de karşısında görev almıştır. Ayrıca istimlak sonucunda devlete karşı hak iddia edilen durumlarda arabulucu olarak görev almıştır.

Stewart, yerel yatırımı koruma kanunları, devletlerarası karşılıklı yatırımın korunması anlaşmaları, enerji şartı anlaşmaları, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezinin (International Centre for Settlement of Investment Disputes-ICSID) tahkim kurallarına göre düzenlenmiş ulusal yabancı yatırım kanunları, ICC kuralları, LCIA kuralları ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu gibi Tahkim mekanizmalarının kurallarından doğan devlet-yatırımcı anlaşmazlıklarının çözümü için hukuk danışmanı ve arabulucu olarak görev yapmıştır. Kendisi devleti ve devlet kuruluşlarını İngiliz Mahkemelerinden önce, hakem kararının uygulamaya konması veya reddedilmesi ve hükümranlık muafiyeti konularında devletleri ve devlet kuruluşlarını temsil etmiştir.

Stewart ICC’nin “devlet ve devlet kuruluşlarıyla tahkim” çalışma kolunun bir üyesidir. Ayrıca Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun uluslararası tahkimden sorumlu alt komitesinde delege olarak Kanada’yı temsil etmiştir.

Hizmetlerimiz aşağıdakilerden oluşmaktadır;

 • Bütün uluslararası tahkim ve dava öncesi hukuki işlemler
 • Devletlerarası ve çok taraflı yatırım anlaşmaları
 • Devletin sorumlulukları
 • Enerji şartı anlaşması talepleri
 • Kamulaştırma ve yasal haklar
 • Yolsuzluk ve rüşveti önleme uygulamaları
 • Insan hakları
 • Kamu borcu
 • Enerji, petrol ve gaz, madencilik ve altyapı projeleri
 • Sınır sorunları ve kaynakları
 • Devletin halefiyeti
 • Ekonomik yaptırımlar
 • Petrol imtiyazları
 • Anlaşma görüşmeleri ve taslak hazırlama
 • Uygulanacak hukuk, yargı alanı ve uygulama işlemleri
 • Hükümranlık muafiyeti ve diplomatik ayrıcalıklar
 • Uluslararası çevre hukuku
 • Uluslararası ticaret

Deneyim

Stewart’in aldığı görevlerden bazıları:

 • Önde gelen bir Çin firmasını, bir Doğu Avrupa devlet kuruluşundan alınan ihaleden doğan anlaşmazlık konusunda temsil etti.
 • Bir Avrupalı yatırımcı konsorsiyumunu, Güney Amerika’daki bazı altyapı projelerinin devletleştirilmesinden doğan anlaşmazlıkların çözümü için bir takım ICSID ve UNCITRAL tahkim işleminde temsil etti.
 • Bir Avrupa sirketini, liman tesislerinin inşaatından doğan anlaşmazlıkların çözümü için ICC tahkiminde temsil etti.
 • Bir Japon şirketini, hidroelektrik santral inşaatı projesinden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü için, Orta Asyalı bir devlet kurumuna karşi, ICC tahkiminde temsil etti.
 • Katar’da gerçekleştirilen bir petrol-gaz projesinden doğan anlaşmazlığın çözümü için bir Ortadoğu firmasını, bir devlet kurumuna karşı temsil etti.
 • Bir Afrika devlet kurumunu, mineral üretimi ve satışından kaynaklanan sorunların çözümü için tahkimde ve dava işlemlerinde temsil etti.
 • Bir Ingiliz şirketini, Güney Amerika’daki yatırımının devletleştirilmesinden dolayı ICSID tahkim işlemlerinde temsil etti.
 • Bir Isvicre şirketini, yapılan anlaşmanın zorla tekrar müzakere edilmesinden kaynaklanan yatırım anlaşmazlığının çözümü için bir Afrika devletine karşi temsil etti.
 • Afrikalı bir madencilik şirketini, bir altın madeninin kamulaştırılmasından doğan anlaşmazlığın çözümü için temsil etti.
 • Litvanya devletini, bir petrol arama imtiyazı için verilen ICC tahkim kararlarının temyiz mahkemesine götürülmeden önce yapılan dava işlemlerinde temsil etti.
 • Bir Arjantin devlet kurumunu üzerinde anlaşmazlığa düsülen yetki alanı ve hükümranlık muafiyeti konularında, mahkeme işlemlerinde temsil etti.
 • Yemen devletini, bir ad hoc tahkim kararının uygulanmasından doğan mahkeme işlemlerinde temsil etti.
 • Bir körfez ülkesi yazılım şirketini, uluslararası bir organizasyona karşı tahkimde temsil etti.
 • Bir Ortadoğu devlet şirketini, proje finansman anlaşmasından doğan anlaşmazlığın çözümü için bir Kuzey Afrika devleti kurumuna karşi tahkimde temsil etti.
 • Bir Birleşmiş Milletler komisyonuna anlaşmalara dair iddialar ve tahkimle ilgili danişmanlık yaptı.
 • Bir Ingiliz şirketini, üç Afrika’lı devlet kuruluşuna karşi tahkim davasında temsil etti.
 • Bir Asya devletini, bazı Avrupa’lı inşaat firmalarının bir dizi altyapı projesinin devletleştirilmesiyle ilgili yaptığı suçlamalara karşı temsil etti.
 • Bir körfez ülkesine yabancı yatırım kanunun hazırlanmasında danışmanlık yaptı.
 • Bir Doğu Avrupa ülkesini, yol inşaatları hakkında yapılan suçlamalara karşı temsil etti.