Uluslararası Ticari Tahkim

Uluslararası tahkim, sınır ötesi ticari anlaşmazlıkların çözümü için tarafsız mahkelere başvurmadan önce tercih edilen bir yöntemdir. Uluslararası tahkim 1958’de New York Kongresi ve UNCITRAL’in çalışmaları gibi uluslararası anlaşmalarla desteklenmesinin yanında, kendi hukuksal kültürünü, ispat kural ve prosedürlerini ve esasa müteallik hukukunu geliştirmiştir. İç hukuktan farklıdır ve uzmanlık gerektirir. Kendine has bir mantığı vardır ve bazı kendine özgü stratejiler gerektirir. Uluslararası ticari tahkimin uygulanması genelde birden fazla yasal sistemi bilmeyi ve tecrübe etmiş olmayı gerektirir.

Uluslararası anlaşmazlıklar, ceşitli hukuksal ve kültürel arkaplanlara sahip taraflar, avukatlar ve arabulucular bulundurur. SR Shackleton LLP kamu ve genel hukuk alanlarında uzmandır ve karşılaştırmalı hukuk teknikleri konusunda deneyime sahiptir. Uluslararası bir karaktere sahip anlaşmazlıkları idare etme konusunda tecrübeye sahibtir.

SR Shackleton LLP düzenli olarak ICC, SCC, SIAC, LCIA, DIAC, İsviçre tahkim kuralları ve UNCITRAL kurallarına göre yapılan ad hoc işlemleri gibi bir çok tahkim kuruluşunun kurallarına göre uluslararası tahkimler yönetmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki tahkimlerde görev almaktayız.

Hem uluslararası tahkim davalarından önce hem de dava sırasında tedbir nafakası ve geçici tedbirlerin alınması için ya da tahkim kararının tenzihi veya reddi için tarafları temsil ediyoruz.

Aldığımız görevlerden bazıları

 • Ortadoğulu bir petrol sirketini, Avrupalı’nın en büyuük petrol rafinerilerinden birine karşı, bir LCIA takiminde temsil etti.
 • Avusturyalı bir petrol şirketini, Londra merkezli bir sigorta şirketine karşı, Rusya için yapiıan bir politik risk sigortasından doğan anlaşmazlığın çözümü için, bir LCIA takiminde temsil etti.
 • Birleşik Arap Emirlikleri menşeyli bir holdingi, bir Avrupa şirketine karşı, başarısızlıkla sonuçlanan bir ortak girişimden doğan anlaşmazlığın çözümü için LCIA takımında temsil etti.
 • Doğu Avrupalı bir şirketi, petrol ürünlerinin satışından doğan bir anlaşmazlıktan dolayı, bir bağımsız devletler topluluğuna karşı Içişleri Bakanlığına karşı SCC tahkiminde temsil etti.
 • Bir Rus şirketini, maden çıkarma anlaşmasının ihlali nedeniyle uluslararası bir organizasyona karşı, LCIA tahkiminde temsil etti.
 • Kore’nin en buyuk şirketlerinden birini, alınan bir hakem kararının uygulanması icçin Ingiltere’de temsil etti.
 • Avrupali bir şirketi, bir Çin şirketine karşı, aralarindaki dağıtım anlaşmasından doğan bir anlaşmazlığın çözümü için CIETAC tahkiminde temsil etti.
 • Bir Alman ilaç şirketini, biyoteknoloji know-howının kullanımıyla ilgili bir Amerikan şirketine karşi Ad Hoc tahkiminde temsil etti.
 • Bir Fransız telekomünikasyon şirketini, patentli teknolojinin satişi, dağıtımı ve kullanımını anlaşmasindan doğan anlaşmazlığın çözümü için bir Amerikan telekomünikasyon şirketine karşı, ICC tahkiminde temsil etti.
 • Hindistan’ın en buyuk holdinglerinden birini, üretim için kurulmuş ve başarısızlıkla sonuçlanan bir ortak girişim için, Amerikalı bir gida firmasına karşı, LCIA tahkiminde temsil etti.
 • Bir Ingiliz şirketini, ortaklık sözleşmesinden doğan anlaşmazlıkların çözümü için, Dünya’nin en büyük lüks ürünler üreticisine karşı, ICC tahkiminde temsil etti.
 • Bir ingiliz şirketini, aluminyum tesisi finansman, ortaklık ve üretimin paylaşılması anlaşmalarından doğan anlasmazlıkların çözümü için bir grup Rus şirketine karşı, ICC tahkiminde temsil etti.
 • Bir Guney Amerika Ülkesini, Londra’da tahkim ile alakalı mahkeme işlemleri için temsil etti.
 • Bir körfez ülkesi yazılım şirketini, Ortadoğulu bir uluslararası kamu hukuku organizasyonuna karşı, ad hoc tahkiminde temsil etti.
 • Bir Doğu Avrupa şirketini, petrol aramalarından doğan anlaşmazlıkların çözümü için, bir Ingiliz şirketine karşı HCCI tahkiminde temsil etti.
 • Bir Italyan şirketini, film finansmanı ve produksiyonu projesinden doğan anlaşmazlığın çözümü için bir Fransız yayıncı ve dağıtımcıya karşı IFTA tahkiminde temsil etti.
 • Doğu Avrupalı bir petrol araştırma şirketini, Dünya’nın en büyük çok uluslu petrol şirketlerinden birine karşı, LCIA takiminde temsil etti.
 • Litvanya’yi bir petrol arama anlaşmasından doğan ICC tahkim kararının tenfiz edilmesindeki anlaşmazlıktan dolayı Ingiltere’de temsil etti.
 • Yemen’i tahkim kararının tenfizinde Ingiliz mahkemelerinden önce temsil etti.
 • Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birini Ingiliz mahkemelerinde ICC tahkim kararının tenfizi için temsil etti.
 • Önde gelen bir Fransız yayıncılık şirketini hissedarlar arasında cıkan bir anlaşmazlıktan dolayı bir Alman tarafa karsı Isviçre kurallarına göre yapiıan tahkimde temsil etti.
 • Önde gelen bir Kuzey Amerika şirketini, başarısızlıkla sonuçlanan bir araştırma ortak girişiminden kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümü için Dünya’niın en büyük çok uluslu petrol şirketlerinden birine karşı temsil etti.
 • Bir Ortadoğu şirketini, lüks ürün dağıtım ortak girişiminden doğan anlaşmazlığın çözümü icin Dubai’de yapılan ad hoc tahkiminde temsil etti.
 • Bir Çin firmasını, bir Amerikan ticaret şirketine karşi 3 tahkim uygulamasında temsil etti.
 • Bir Çin şirketini, başarısızlıkla sonuçlanan bir yazilim geliştirme anlaşmasından dolayı bir Avrupa şirketine karşı, UNCITRAL kurallarına göre yapılan ad hoc tahkiminde temsil etti.
 • Bir Ortadoğu şirketini, Rusya’daki petrol dagıtımının siyasi olarak sigorta kapsamına alınmasından doğan anlaşmazlığın çözümü için Londra sigorta piyasası kuruluşlarına karşı, LCIA tahkiminde temsil etti.
 • Bir Rus şirketini, madencilik haklarından doğan anlaşmazlığın çözümü için Asyalı bir kuruma karşı, LCIA tahkiminde temsil etti.
 • Ingiliz bir bilgisayar sistemleri şirketini, yazılım geliştirme ve uygulama anlaşmasından doğan anlaşmazlıgın çözümü için Afrikalı 3 devlet bankasina karsi ICC tahkiminde temsil etti.
 • Afrikalı bir madencilik şirketini, Tanzanya’da kurulan ihtilaflı bir ortak girişimden dolayı, Kuzey Amerikalı çok uluslu bir şirkete karşi, ICC tahkiminde temsil etti.
 • Bir Ingiliz petrol şirketini, petrol ve gaz alışverişinden doğan anlaşmazliğin çözümü için bir Orta Asya devletine karşı ad hoc UNCITRAL tahkiminde temsil etti.
 • Bir Alman ilaç şirketini, tibbi ürünlerin lisanslanması ve Almanya’da dagıtımına ilişkin anlaşmazlığın çözümü için bir Amerikan şirketine karşı, ICC tahkiminde temsil etti.
 • Çok uluslu bir petrol şirketini, bir petrol boru hattı ortak girişiminden doğan anlaşmazlığın çözümü için ad hoc tahkiminde temsil etti.
 • Bir Italyan şirketini, hayvan yemi satiş ve taşımasından doğan anlaşmazlığın çözümuü için GAFTA tahkiminde temsil etti.
 • Bir Bağımsız Devletler Topluluğu havayolu şirketini, Boeing uçak satışından doğan anlaşmazlıgın çözümü için bir Amerikan şirketine karşı, ICC tahkiminde temsil etti.
 • Bir Isviçre firmasını, mal satışından kaynaklanan anlaşmazlığın çözümü için ICC tahkiminde temsil etti.
 • Bir Fransız taşımacılık şirketini, demiryolu araçları satışından doğan anlaşmazlığın çözümü için Isviçreli üreticiye karşı, ICC tahkiminde temsil etti.
 • Isviçreli bir servis sağlayıcıyı, imtiyaz anlaşmasından doğan anlaşmazlığın çözümü için bir Afrika devletine karşı, ad hoc tahkiminde temsil etti.
 • Ingiliz bir metal tuccarını, ortak girişim ve dağıtım anlaşmasindan doğan anlaşmazlığın çözümü için bir SCC tahkiminde bir Rus metal üreticisine karşı temsil etti.
 • Bir Hindistan firmasını, Isveçli bir insaat firmasına karşı, başarısız olan bir yüksek teknoloji projesinden doğan LCIA tahkiminde temsil etti.
 • Avrupalı bir çelik üreticisini, bir Asya şirketine karşı, bir ICC takiminde temsil etti.
 • Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birini, Asyalı bir ulusal telekom şirketine karşı alınan ICC tahkim kararının uygulanması için Ingiliz mahkemelerinde temsil etti.